Hotline
0938 479 569 - 0904 712 858
Email
colordream2019@gmail.com

Trợ giúp

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ

22/08/2019

Hướng dẫn đăng ký tham gia color dream 2019

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

12/08/2019

Chỉ cần đăng ký tài khoản một lần, dễ dàng chỉnh sửa và lưu giữ thông tin. Mỗi email tương ứng với một tài khoản

Liên hệ

Email
colordream2019@gmail.com


CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SỰ KIỆN PHÚC NGUYÊN
SỐ 80, NGÕ 61 HOÀNG CẦU, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI
Mobile: 0938 479 569 - 0904 712 858 (làm việc, từ 9:00 đến 17:00, Thứ 2 đến Thứ 6)
Email: colordream2019@gmail.com

Liên hệ trực tiếp theo số điện thoại 0938 479 569 - 0904 712 858 (Làm việc, từ 9:00 tới 17:00, Thứ 2 tới thứ 6) Hoặc gửi thông tin cho chúng tôi vào email: colordream2019@gmail.com